Loading...

В тази рубрика представяме социалните предприятия, които са част от TheSocialMarket.eu. Запознайте се със Социалното предприятие Нарисувай ми усмивка, в което работят хора с онкологични заболявания, които произвеждат страхотни продукти и услуги. Социално предприятие „Нарисувай ми усмивка” е създадено към Сдружение с нестопанска цел „Онко болни и приятели” град Бургас. Стартира през април 2016г. със спечелен…

Loading...

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-1.022 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ Териториален обхват: Основните дейности по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Цели: Насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да…

Loading...

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро по инструмент, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до 10 години. Това е възможно благодарение на финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“,…

Loading...

Социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност Тази статия е предназначена за всички работодатели и бизнеси, които активно прилагат или имат намерение да започнат да прилагат практики за корпоративна социална отговорност в бизнеса, който управляват. Социалната корпоративна отговорност е отговорността на организацията за въздействие на нейните решения и дейности върху обществото и околната среда чрез прозрачно…

Loading...

Има една поговорка – ако искаш да направиш всички щастливи, стани продавач на сладолед. “Да, но и това не стига. Нито сладоледът, нито дори само шоколадът могат да направят чудо, ако не ги включиш в една по-голяма социална кауза. За мен шоколадът е средството за сближаване, средство, с което давам шанс на хората с неравностоен…

Loading...

Достъпът до тази страница е ограничен само за регистрирани потребители. Моля влезете в профила си или се регистрирайте.

Loading...

Достъпът до тази страница е ограничен само за регистрирани потребители. Моля влезете в профила си или се регистрирайте.

Loading...

Blagichka e първото zero waste заведение в София и всъщност съвместява две каузи в едно: намирането на препитание на младежи в неравностойно положение и популяризиране на идеята за “нулев отпадък”. Зад проекта стои Блажка Димитрова, един от основателите на неправителствената организация “Нулев отпадък – България”. В стремежа си да промени обществото към по-добро тя е…

Loading...

Достъпът до тази страница е ограничен само за регистрирани потребители. Моля влезете в профила си или се регистрирайте.