Loading...

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която е с бюджет от 100 млн. лв. Основната цел на операцията е да бъде осигурена устойчива заетост за хора в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. Проектни предложения могат…

Loading...

Ръководителят на УО на ПРЧР Цветан Спасов представи възможностите за европейска подкрепа на социалното предприемачество От 29/11/2022 Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов представи възможностите за европейска подкрепа на съществуващи или новосъздадени социални предприятия. През септември 2023 г. ще бъде отворена за кандидатстване мярката „Насърчаване на социалната икономика на…

Loading...

Стартира Процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия Цел Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките…

Loading...

The European Commission (EC) has launched a call for proposals for EU action grants in the field of fair green and digital transitions under the Employment and Social Innovation (EaSI) strand of the European Social Fund Plus (ESF+). The general objective of this call for proposals is to develop and test integrated and inclusive social innovation approaches – in schools or training centres,…

Loading...

В тази рубрика представяме социалните предприятия, които са част от TheSocialMarket.eu. Запознайте се със Социалното предприятие Нарисувай ми усмивка, в което работят хора с онкологични заболявания, които произвеждат страхотни продукти и услуги. Социално предприятие „Нарисувай ми усмивка” е създадено към Сдружение с нестопанска цел „Онко болни и приятели” град Бургас. Стартира през април 2016г. със спечелен…

Loading...

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-1.022 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ Териториален обхват: Основните дейности по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Цели: Насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да…

Loading...

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро по инструмент, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до 10 години. Това е възможно благодарение на финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“,…

Loading...

Социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност Тази статия е предназначена за всички работодатели и бизнеси, които активно прилагат или имат намерение да започнат да прилагат практики за корпоративна социална отговорност в бизнеса, който управляват. Социалната корпоративна отговорност е отговорността на организацията за въздействие на нейните решения и дейности върху обществото и околната среда чрез прозрачно…

Loading...

Има една поговорка – ако искаш да направиш всички щастливи, стани продавач на сладолед. „Да, но и това не стига. Нито сладоледът, нито дори само шоколадът могат да направят чудо, ако не ги включиш в една по-голяма социална кауза. За мен шоколадът е средството за сближаване, средство, с което давам шанс на хората с неравностоен…