Loading...

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-1.022 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ Териториален обхват: Основните дейности по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Цели: Насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да…

Loading...

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро по инструмент, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до 10 години. Това е възможно благодарение на финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“,…

Loading...

Социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност Тази статия е предназначена за всички работодатели и бизнеси, които активно прилагат или имат намерение да започнат да прилагат практики за корпоративна социална отговорност в бизнеса, който управляват. Социалната корпоративна отговорност е отговорността на организацията за въздействие на нейните решения и дейности върху обществото и околната среда чрез прозрачно…

Loading...

Има една поговорка – ако искаш да направиш всички щастливи, стани продавач на сладолед. “Да, но и това не стига. Нито сладоледът, нито дори само шоколадът могат да направят чудо, ако не ги включиш в една по-голяма социална кауза. За мен шоколадът е средството за сближаване, средство, с което давам шанс на хората с неравностоен…

Loading...

Достъпът до тази страница е ограничен само за регистрирани потребители. Моля влезете в профила си или се регистрирайте.

Loading...

Достъпът до тази страница е ограничен само за регистрирани потребители. Моля влезете в профила си или се регистрирайте.

Loading...

Blagichka e първото zero waste заведение в София и всъщност съвместява две каузи в едно: намирането на препитание на младежи в неравностойно положение и популяризиране на идеята за “нулев отпадък”. Зад проекта стои Блажка Димитрова, един от основателите на неправителствената организация “Нулев отпадък – България”. В стремежа си да промени обществото към по-добро тя е…

Loading...

Достъпът до тази страница е ограничен само за регистрирани потребители. Моля влезете в профила си или се регистрирайте.

Loading...

The teaching case ViaVia Yogyakarta addresses the strategic choices of social entrepreneurs, Mie Cornoedus and Ingvild Solvang, who founded the ViaVia café in Yogyakarta, Indonesia. The case study was written by SEFORÏS team members Petra Andries and Alain Daou, from KULeuven, and was published in the journal Sustainability. In their daily management of ViaVia, Mie and Ingvild…