Към лентата с инструменти

Основни

Имена

Работилница на Каритас

Вписано в Регистъра на социалните предприятия към МТСП или Регистъра на специализираните предприятия и кооперации в Агенцията за хората с увреждания

Имам регистрация в МТСП

Социално въздействие на вашият бизнес

„Работилница на Каритас“ е социално предприятие за изработка на свещи и сапуни, основано от Фондация „Благотворителна Католическа организация Каритас Витания“ през 2018 г. В нашето социално предприятие работят хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда. Тези лица имат ограничен достъп и възможности за работа, което се дължи най-често на дискриминация, липса на качествено и подходящо образование, опит и доверие.  Ние вярваме, че всеки човек има какво да даде от себе си, ако получи шанс и попадне в подходящата среда. Затова чрез трудовите дейности, обучения и психо-социална подкрепа, които им предоставяме в „Работилница на Каритас“, искаме да им помогнем да излязат от тази изолация и да възвърнем тяхното самочувствие, достойнство, чувство на удовлетвореност и значимост. Едновременно с това бихме искали да допринесем за популяризирането на социалната икономика и социалното предприемачество в България, което от своя страна да допринесе за повишаване на заетостта и жизнения стандарт на различни уязвими групи.
Нашето мото, което ни придружава в ежедневната работа е : „Творим, за да променим!“, защото искаме:
– Да променим към по-добро светът на тези, които са отбягвани, нежелани, смятани за негодни.
– Да променим нагласите на обществото към хората с увреждания, както и към тези, които поради различни причини биват отбягвани от работодателите, защото са смятани за нископроизводителни или ненадеждни служители.
– Да подхраним връзките между жителите, местната общност и обществото в по-широк обхват, като същевременно насърчаваме и колективната отговорност.
Чрез закупуването на продукт, произведен в „Работилница на Каритас“, вие не просто получавате ръчно изработен продукт, но се сдобивате с продукт с кауза. Продукт, който носи със себе си една допълнителна стойност и една надежда за промяна на света към
по-добро. Всички приходи от продадените свещи и сапуни се реинвестират в дейността на социалното предприятие, за да може да бъде осигурено неговото функциониране.

РегистрацияВходЗабравена парола

Работилница на Каритас

Изображение на профила за Работилница на Каритас

@rabotilnica-na-karitas

активен преди 1 месец, 2 седмици
Разработка от SEO Interactive