Регистрацията отнема секунди - просто попълнете полетата отдолу и профилът ви ще бъде създаден веднага.

Детайли за акаунта

Детайли за профила

Имена (задължително)

This field can be seen by: Всички

Вписано в Регистъра на социалните предприятия към МТСП или Регистъра на специализираните предприятия и кооперации в Агенцията за хората с увреждания

Моля посочете дали имате регистрация в Регистъра на социалните предприятия към МТСП или в регистъра на специализираните предприятия и кооперации в Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

Изчисти

This field can be seen by: Всички

Кой може да види това поле?
Социално въздействие на вашият бизнес

Социално предприятие e оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. То действа на пазара чрез предоставяне на стоки и услуги за пазара и използва печалбите главно за постигането на социални цели. То се управлява по отговорен и прозрачен начин, и по-специално чрез участието на служителите, клиентите и заинтересованите страни, засегнати от неговата търговска дейност.Опишете социалното въздействие на вашия бизнес.

This field can be seen by: Всички

Съгласие за използване на лични данни с цел правилно функциониране на сайта (задължително)

С регистрацията си се съгласявате вашите лични данни ще бъдат използвани за обработка с цел подобряване на работата ви с нашия сайт, съобразно нашите общи условия

This field can be seen by: Всички

Кой може да види това поле?