Условия за доставка

Настоящите Условия за доставка допълват Общите условия, като поради естеството на платформата, служат за запознаване на клиентите с принципа на извършване на доставките и ценообразуване на разходите за доставки от социалните предприятия, регистрирани на платформата.

Електронната платформа TheSocialMarket.eu e онлайн маркетплейс – място, в което социалните предприятия и хората от социалната икономика се събират заедно, продават, купуват, общуват и правят това със социална кауза!

Всяко социално предприятие може безплатно да създаде онлайн-магазин на платформата TheSocialMarket.eu и да продава стоките и услугите си, заедно с другите социални предприятия, регистрирани на платформата.

Сдружение „Вива Пауталия“, ЕИК 109612462, в качеството му на предоставящ ползването на интернет страниците (thesocialmarket.eu) и техните възможности съобразно настоящите условия, българското и европейското законодателство и добрите нрави няма склад. Социалните предприятия произвеждат и продават стоките и услугите си чрез платформата, като тяхно задължение е да организират доставката на продадените стоки и услуги.

Електронната платформа TheSocialMarket.eu има функционалност, която предоставя на ползвателите техническата възможност да поръчват едновременно продукти и услуги, предлагани от различни социални предприятия, намиращи се в различни градове. При процеса на заявяване на поръчка, в списъка с избраните за покупка продукти и услуги (количка), ползвателят получава информация и може да избере начина и стойността на доставката от всяко отделно социално предприятие, като след направения избор за доставка, общата стойност на разходите за всички доставки от отделните предприятия се сумира автоматично, заедно с цената на избраните услуги и продукти.

Например, ако поръчате стока от две социални предприятия, едното от които е във варна, а другото е в Бургас, тогава логично ще трябва да платите доставката на стоката, отделно от Бургас и отделно от Варна. В случай, че социалното предприятие е въвело стойност на поръчката, над която доставката е безплатна, тогава вие няма да заплащате разходите за доставката. Тази информация ще се актуализира при в списъка с избраните за покупка продукти и услуги (количка).

Тъй като всяко социално предприятие може само да определя условията за доставка, затова е важно да знаете, че платформата ви дава възможност при разглеждане на всеки един продукт, да отворите таб Политики на магазина и да се запознаете с конкретните условия за доставка на социалното предприятие.