Публикации в категория: Възможности за финансиране

Възможностите за европейска подкрепа на социалното предприемачество през 2023 г.

Ръководителят на УО на ПРЧР Цветан Спасов представи възможностите за европейска подкрепа на социалното предприемачество От 29/11/2022 Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов представи възможностите за европейска подкрепа на съществуващи или новосъздадени социални предприятия. През септември 2023 г. ще бъде отворена за кандидатстване мярката „Насърчаване на социалната икономика на…

Възможност за получаване на финансиране за ИКТ решения

Стартира Процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия Цел Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките…

Action Grants in the Field of Fair Green and Digital Transitions

The European Commission (EC) has launched a call for proposals for EU action grants in the field of fair green and digital transitions under the Employment and Social Innovation (EaSI) strand of the European Social Fund Plus (ESF+). The general objective of this call for proposals is to develop and test integrated and inclusive social innovation approaches – in schools or training centres,…

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-1.022 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ Териториален обхват: Основните дейности по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Цели: Насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да…

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро по инструмент, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до 10 години. Това е възможно благодарение на финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“,…