Започни да продаваш в TheSocialMarket.eu заедно с други социални предприемачи!

Всеки получава магазин

Какво е TheSocialMarket.eu?

TheSocialMarket.eu е иновативна маркетплейс платформа, представляваща споделена мрежа на социалните предприятия, с възможности за споделяне на ресурси и обмен на информация между различните участници в социалната икономика, вкл. лица в неравностойно положение на пазара на труда, заети в социални предприятия и в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Иновативният елемент на платформата представлява маркетплейс, със следните акценти:

 • Всяко социално предприятие може безплатно, с няколко клика, да създаде онлайн-магазин в платформата, където всички магазини и продукти ще бъдат представени на едно място. Предприемачът може напълно самостоятелно да управлява онлайн магазина и продуктите в него, независимо от другите потребители. Планираме да проведем обучение на социални мениджъри за работа с платформата и да оказваме оперативна подкрепа през цялото време.
 • Чрез създадените в платформата инструменти, всички регистрирани социални предприятия от България и различни страни могат ефективно да си взаимодействат, като споделят ресурсите с които разполагат с цел по-добро социално взаимодействие. Предприемачите ще могат да създават съвместни бизнес проекти и партньорства. Например социално предприятие от България или друга страна може да публикува в платформата бизнес инициатива и да потърси споделен ресурс от друг участник в платформата. По този начин ще се подобри социалното взаимодействие между участниците в социалната икономика.
 • Всеки социален предприемач има профил, в който са бъдат видими всички негови „активи“, включително някои от основните са:
  • неговият онлайн магазин (с всички съвременни функционалности) и предлагани в него продукти и услуги, с възможност за директно пазаруване;
  • създадените от него групи по интереси, форуми по различни теми, с възможност за размяна на съобщения и коментари, „приятелства“ с други социални предприемачи и цялата му активност в платформата;
  • планираните и проведените от него събития, за които ще могат да се регистрират потенциални участници;
  • обявените от социалното предприятие работни места, където заинтересованите ще могат директно да кандидатстват за работа;
 • На базата на Платформата ще се развие партньорска мрежа, като допълнително, за нуждите на „мрежата“ е създаден блог с полезни материали и статии за социални предприятия. Това ще позволи на ползвателите на платформата (участници в мрежата) да обменят търговска и производствена информация, да намерят партньори за развиване на солидарна икономика. В същото време всички заинтересовани лица ще могат чрез платформата и партньорската мрежа да установят контакти със сходни организации, с които да разработят успешни съвместни партньорства.

Кой може да създаде свой собствен онлайн-магазин в TheSocialMarket.eu?

За да отворите онлайн-магазин при нас, е нужно да сте социален предприемач. Социално предприятие e оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. То действа на пазара чрез предоставяне на стоки и услуги за пазара и използва печалбите главно за постигането на социални цели. То се управлява по отговорен и прозрачен начин, и по-специално чрез участието на служителите, клиентите и заинтересованите страни, засегнати от неговата търговска дейност.

Ако не си социален предприемач, можеш да се регистрираш и да се възползваш от всички останали предимства на платформата – да опознаеш социалните ни предприемачи и да общуваш с тях директно тук, да пазаруваш социално, да видиш организираните от предприемачите ни събития и много други неща, защото TheSocialMarket е не само онлайн магазин, а социална общност – място, в което социалните предприятия и хората от социалната икономика се събират заедно, продават, купуват, общуват и правят това със социална кауза!

Как да създам безплатно свой собствен онлайн-магазин в TheSocialMarket.eu?

За да отворите магазин при нас, е нужно:

 1. Да се регистрирате безплатно като потребител. По този начин изглежда панела за регистрация:

2. След като имате регистрация като потребител, за да създадете безплатен онлайн-магазин е нужно да попълните формуляра с данните за магазина, който ще намерите в профила си и да ни го изпратите с един клик.

3. Ние ще разгледаме формуляра и ще получите имейл с информация дали магазинът ви е одобрен. Важно е във формуляра да попълните информация за социалното въздействие на предприятието Ви и по какъв начин купувачите ще подкрепят социалната кауза на Вашият магазин.

Кандидатствай сега!

В случай, че Ви е нужно съдействие за създаването на онлайн-магазина, изпратете ни следната информация (посочена на този линк) и ние ще го направим вместо Вас.

Какво мога да продавам в TheSocialMarket.eu?

В платформата TheSocialMarket.eu можете да продавате всякакви продукти и услуги, произведени от вас, като социален предприемач. Може да продавате включително платени събития, които организирате.

Ако не намерите категория, в която попадат вашите продукти или услуги, достатъчно е да ни изпратите запитване и ние ще я създадем специално за вашите продукти.

Колко струва създаването на онлайн магазин в TheSocialMarket.eu?

Създаването на магазин в TheSocialMarket.eu е напълно безплатно за социални предприемачи. Екипът ни безплатно ще окаже всякаква помощ за създаването и поддържането на магазина ви.

Как допълнително да се възползвам от възможностите на TheSocialMarket.eu?

TheSocialMarket.eu е не само маркетплейс, където социалните предприемачи могат безплатно да създадат онлайн-магазин и да продават продуктите и услугите си заедно с други социални предприемачи.

Платформата съдържа функционалности на социална мрежа, която позволява на социалните предприемачи да общуват помежду си, но и с хората, които искат да пазаруват социално.

Всеки от участниците в платформата има собствен профил, чрез който може:

 • да създаде магазин
 • да пазарува
 • да публикува събития и обяви за работа
 • да създава групи по интереси и форуми към тях, в които да обсъжда различни теми
 • да коментира, споделя, участва в дискусиите